STICHTING BLOK´S PAPERWORK

CONTACTGEGEVENS

blokspaperwork@gmail.com

Rsin/fiscaal nummer

802654551

KvK Rotterdam

41133732

SAMENSTELLING BESTUUR

M. Koreman - voorzitter

S.E. van Idsinga - secretaris

C.P. Berkman - penningmeester

DOELSTELLING

1.  De stichting heeft als doel:

     -     Het ondersteunen van kinderen met een lichamelijke, geestelijke of meervoudige beperking uit de wijk

           Hillegersberg-Schiebroek en de regio Rotterdam Rijnmond, bij onder meer het participeren in de

           samenleving en het bijdragen aan hun algemeen welzijn;

     -     Het ondersteunen van initiatieven en organisaties met een vergelijkbaar doel;

     -     En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

     Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van

     organen van de stichting.

2.  De stichting beoogt het algemeen nut.

3.  De stichting heeft geen winstoogmerk.

4.  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door financiële ondersteuning te bieden aan lokale

     initiatieven of organisaties die er naar streven kinderen met een lichamelijke, geestelijke of meervoudige

     beperking te betrekken in activiteiten binnen de samenleving of andere activiteiten die gericht zijn op het

     verbeteren van hun algemeen welzijn.

BELEIDSPLAN

In korte lijnen is het beleid van de Stichting Bloks Paperwork gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling met name  op  het ontvangen van gebruikte huisraad etc, en  deze in haar winkel te verkopen.

Alle opbrengsten, na de noodzakelijk kosten worden besteed aan het doel van de Stichting

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het batig saldo na vereffening zal besteed  worden conform de doelstelling van de Stichting ,en worden geschonken aan een Anbi instelling met een gelijk doel.

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen enkele  beloning voor haar werkzaamheden.

Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De administratie en het vermogensbeheer worden uitgevoerd door de penningmeester, daarbij gebruik makend van onbezoldigde, adviserende vrijwilligers.

© 2023 by The Voice Project. Proudly created with Wix.com

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • YouTube App Icon